İngilizce Seviyeleri

Beginner / Başlangıç (A1)

Bu seviyedeki bir kimse, somut ihtiyaçlara yönelik bilinen günlük ifadeleri ve oldukça basit cümleleri anlayabilir ve kullanabilir. Kendisini başkalarına tanıtabilir ve başka kişilere onlar hakkında nerede oturdukları, kimleri tanıdıkları ya da ne tür şeylere sahip oldukları gibi sorular yöneltebilir ve bu tür sorulara cevap verebilir. Karşısındaki kişiler yavaş ve anlaşılır bir biçimde konuşuyor ve yardımcı oluyorlarsa, onlarla basit yollardan anlaşabilir.

Elementary / Temel (A2)

Kişiler doğrudan kendisi için önem arz eden alanlarla bağlantılı cümleleri ve sıkça kullanılan ifadeleri (örn. şahsı ve ailesine yönelik bilgiler, alış veriş, iş, yakın çevre) anlayabilir. Aşina olduğu ve bilindik şeyler hakkında basit ve doğrudan bilgi alış verişinin söz konusu olduğu basit ve rutin durumlarda iletişim kurabilir. Nereli olduğunu, eğitim durumunu, kendi çevresini ve doğrudan ihtiyaçlarla bağlantılı olan nesneleri, basit araçlar yardımıyla tarif edebilir.

Pre-Intermediate / Orta Altı (B1)

Orta seviyenin başı anlamına gelmektedir. Elementary’ de işlenen gramer konuları ve kelime bilgisine ek olarak yeni gramer yapıları ve sözcükleri öğretilir.

Bu seviyedeki kişiler İngilizceyi ancak belirli sınırlar içinde konuşabilirler. Öğrenciler günlük yaşamlarında yabancılarla kolaylıkla iletişim kurabilir, öğrendikleri yeni kavramlarla, çok karmaşık olmayan konularda okuduklarını anlayabilir yazılı olarak ifade edebilirler. Basit ama birbirleriyle bağlantılı cümleler kurabilir. Yolculuklarda ortaya çıkabilecek sorunların üstesinden gelebilir. Yaşadığı olaylar hakkında bilgiler verebilir.

Karşılık gelen ingilizce bilgi seviyesi :

- IELTS 3-4

- TOEFL IBT 30-50

Intermediate / Orta (B1+)

Okuma, yazma, konuşma ve dinleme ağırlıklı İngilizce'nin tüm zaman ve cümle yapıları öğretilir. Konuşma becerisinin üst düzeye çıkarılması sağlanır.

İngilizce'nin yapısal özelliklerini kavramış olarak, artık dilin inceliklerinin öğrenildiği ve uygulandığı, dört dil becerisindeki eksikliklerini giderildiği bir aşamadır.İngilizce'yi akıcı ve bilinçli konuşabilen öğrenciler içindir.

Öğrenciler bir çok farklı konu üzerinde yabancılarla uzun konuşmalar yapabilir, karmaşık cümleler kullanarak yazılar yazabilir, okuduğunu kolaylıkla anlayabilirler. Belirli bir konuda düşüncelerini daha zengin bir sözcüklerle dile getirebilir ve günlük yaşamın rahat iletişim kurabilirler. Karmaşık metinlerin ana fikrini anlayabilir. Alanıyla ilgili terimlerini bilir ve bu terimlerden yararlanarak görüşmeler yapabilir. Kendini doğal,akıcı ve hızlı şekilde ifade edebilir. Bir konu hakkında açık ve ayrıntılı bilgi verebilir. Genel bir soruyu cevaplayabilir, olumlu ve olumsuz yönleriyle bilgiler verebilir.

Karşılık gelen ingilizce bilgi seviyesi :

- IELTS : 4-5

- TOEFL IBT 51-65

- FCE, C Derecesi

Upper Intermediate / Orta Üstü (B2)

Çoğu zaman ingilizceyi kendinize yüksek güvenle kullanabiliyorsunuz. Akıcılık, uygunluk, kelime organizasyonunuzda hatalar bazen olsa da, iletişiminiz etkin ve istikrarlıdır. Çok çeşitli dil yapılarını iyi doğruluk derecesinde kullanırsınız.

Karşılık gelen ingilizce bilgi seviyesi :

- IELTS : 5-6.5

- TOEFL IBT 65-79

- FCE, A&B Derecesi

Şimdiye kadar öğrenilenleri akıcı ve doğru şekilde konuşmaları, daha karışık cümle yapıları ve resmi yazışmaları yapabilmeleri yetisi ön plana alınır.

Dilbilgisinin en ince ayrıntılarına kadar hatasız yabancı dil kullanımının esas itibariyla kavranıldığı düzeydir. Dört dil becerisi bu düzeyde iyice gelişir ve pekişir.İngilizce'yi akıcı ve bilinçli konuşabilen öğrenciler içindir.

Öğrenciler bir çok farklı konu üzerinde yabancılarla uzun konuşmalar yapabilir, uzun anlamlı cümleler kurabilir, orjinal kitapları okuyup anlayabilirler. Uzun ve karmaşık metinleri anlayabilir ve ayrıntılı özetler çıkarabilir. Fazla sözcük arayışına girmeden kendini akıcı ve hızlı bir şekilde ifade edebilir. Dili toplumsal ve mesleki hayatında ya da eğitimde etkili bir şekilde kullanabilir.

Advanced / İleri (C1)

Akademik seviyede sözcük dağarcığını arttırma, geliştirme; düzgün ve doğru yazma; okuma, okuduğunu anlama, anladıklarını yazıya ve konuşmaya dönüştürebilme becerisinin kazanılabilmesi sağlanmaktadır. Advanced seviyedeki öğrenciler Akademik düzeydeki sınavlara hazır duruma gelmiş olurlar. Öğrenciler yabancılar ile her konu üzerinde konuşabilir, tartışabilirler. İletişimde problem yaşamazlar. Okuduğu, dinlediği hemen hemen her şeyi zorlanmadan anlayabilirDüşüncelerini hızlı, çok akıcı ve açık bir şekilde ifade edebilir. Karmaşık konularda ayrıntıları ayırt edebilir ve bunları aktarabilir.

Karşılık gelen ingilizce bilgi seviyesi :

- IELTS : 6.5-7.5

- TOEFL IBT 80-100

- CAE

Proficiency (C2)

Bu seviyedeki bir kimse, okuduğu veya duyduğu her şeyi zorlanmadan anlayabilir. Çeşitli yazılı ve sözlü kaynaklardan aldığı bilgileri özetleyebilir ve bu sırada nedenleri ve açıklamaları birbirleriyle bağlantılı bir şekilde aktarabilir. Kendini spontane, oldukça akıcı ve doğru olarak ifade edebilir, karmaşık konularda da ince ayrıntıları açıklayabilir.

Karşılık gelen ingilizce bilgi seviyesi :

- IELTS : +7.5

- TOEFL IBT +100

- CPE

Sizi Arayalım
Whatsapp