Eğitim Sistemimiz

Online veya yüz yüze seçeneği ile derslerimizde, iletişim odaklı bir sistem olan “Communicative Approach” (İletişimsel Yaklaşım) metodu işlenmektedir.

İletişimsel Yaklaşımın Temel Prensipleri

  •     Hedef dille etkileşim yoluyla iletişimin öğrenilmesi,
  •     Öğrenme ortamında sunulan özgün metinler,
  •     Öğrencilerin sadece dile değil, öğrenme yönetimi sürecine odaklanmaları için fırsatları temini
  •     Sınıf öğretiminde önemli bir yeri olan kişisel deneyimlerin geliştirilmesi
  •     Sınıf öğretiminin sınıf dışı aktivitelerle ilişkilendirilmesi.

Bu yaklaşım ile dersler öğrenciler için, daha kolay takip edilebilir hale gelip, öğrenme motivasyonu artmaktadır. Bu da gramer ve yazma becerilerini geliştirme konusunda öğrencilere çok büyük bir fayda sağlamaktadır.

Konuşma bir dilin geliştirilmesi için en temel niteliktir. Öğrencilerde en sık rastlanan problemin “Anlıyorum fakat konuşamıyorum” şeklinde yaygın olarak ifade edilmesinden ötürü, özellikle Genel İngilizce içerikli derslerde konuşma bölümünün üzerinde yoğun çalışmalar yapılmaktadır. Bununla birlikte tüm derslerimizde, dil becerileri (Okuma-Yazma-Konuşma-Dinleme) kolektif bir şekilde iç-içe işlenmektedir.

Sizi Arayalım
Whatsapp