IB (International Baccalaureate)

IB Nedir?

Türkçesi Uluslararası Bakalorya anlamına gelen, öğrencileri okul ve sonrasındaki yaşamlarında başarılı olmaları için hazırlayan, akademik olarak zorlayıcı ve dengeli bir eğitim programıdır. International Baccalaureate, öğrencilerin entellektüel, sosyal ve duygusal gelişimini destekleyecek şekilde tasarlanmıştır. IB Programları, dünyanın önde gelen okullarından takdir ve saygı görmektedir.

Ders Programı

Diploma adayı, altı grubun her birinden, sunulan seçenekler dahilinde bir ders seçmek zorundadır. Türkiye´de, Anadil ve Sosyal Bilimler dersleri Türkçe, diğer dersler ise İngilizce olarak uygulanır.

1. Grup : Dil A1 - Öğrencinin en başarılı olduğu dilde, genellikle de anadilinde olmak üzere edebiyat çalışmaları yapılır.
2. Grup: Dil A2 - İkinci bir dilde çok yetkin öğrencilerle işlenen dil ve edebiyat dersi.
3. Grup: Bireyler ve Toplumlar -İşletme ve Yönetim, Ekonomi, ITGS, Felsefe ve Psikoloji.
4. Grup: Doğa Bilimleri - Biyoloji, Kimya, Fizik.
5. Grup: Matematik - Matematik (İleri Düzey), Matematiksel Yöntemler (Standart Düzey).
6. Grup: Seçmeliler - Öğrenciler ilk beş gruptan herhangi bir dersi seçebilecekleri gibi, okul müfredat programına göre özel onay almış bir ders de seçebilirler.

Altı Ders Programı Dışındaki Zorunluluklar

1. BİTİRME TEZİ (EXTENDED ESSAY/EE)
IB Diploma Programı´nın önemli bir parçası olan Bitirme Tezi, öğrencinin seçtiği altı dersten birine ait bir konunun; program dahilinde ilgi duyduğu bir konu üzerinde yoğunlaşarak ve okuldan bir danışman öğretmen gözetiminde hazırladığı en az 4000 sözcükten oluşan bir kompozisyondur. Bu rakam, dipnotları ve kaynakçayı içermemektedir.

2. BİLGİ KURAMI (THEORY OF KNOWLEDGE/TOK)
Bilgi Kuramı dersinde bilginin çeşitli biçimlerinin kökeni ve geçerliği incelenir. Öğrenci bu derste bilginin keşfi ve yaratılışına ilişkin kişisel bir bakış açısı geliştirmeyi öğrenir. Bu ders, IB Diploma Programı´na özgü bir derstir ve iki yıllık müfredat programına yayılacak şekilde en az 100 saat çalışılmalıdır.

3. YARATICILIK, ETKİNLİK, HİZMET (CREATIVITY, ACTION, SERVICE/CAS)
IB felsefesinin temelinde, "bireyin bir bütün olarak eğitimi" görüşü var olduğu için, her diploma adayı öğrenci, CAS çalışmasında yer almak ve iki yıl içinde 150 saatini bu çalışmaya ayırmak zorundadır. TOK, CAS ve EE alanlarında gerekli çalışmanın yapılmaması durumunda, öğrenci diploma almaya hak kazanamaz.

Not Sistemi

Diploma programındaki dersler yedili skala üzerinden notlanır.

7 =Mükemmel
6 =Çok İyi
5 =İyi
4 =Yeterli
3 =Orta
2 =Yetersiz
1 =Çok Yetersiz

IB, Türkiye'de Hangi Okullarda Var?

Türkiye’de de 3 uluslararası okul, 3 devlet okulu ve 58 özel okul olmak üzere toplam 63 okul tarafından verilmektedir.

Koç, Eyüboğlu, MEF Okulları, TED, TEV, İzmir Amerikan, Enka, Kültür gibi okullar IB eğitimini veren okulların başlıcalarıdır.

IB Hazırlık Kursu

ELI 10 yıllık deneyimiyle IB alanında uzman hocalarca, birebir olarak düzenlenen derslerde öğrencilerin sınavlarda üst düzey başarı gösterip, yüksek ortalamalar mezun olmalarına yardımcı olmaktadır.

ELI, öğrencilerine IB Matematik (İleri Düzey), IB Matematiksel Yöntemler (Standart Düzey), IB Fizik, IB English and Literature derslerini sunmaktadır.

Sizi Arayalım
Whatsapp